Carrousel

Op donderdag 11 mei was onze jaarlijkse Carrousel. Onze Ouderraad is heel druk geweest met de voorbereidingen voor dit grote feest. En wat was het een feest! Het weer werkte ook enorm mee waardoor we ook lekker buiten konden zijn. Kinderen hebben enthousiast meegedaan aan alle spelletjes; zo werden er dolfijnen gevangen, juffen omgegooid, tatoeages gekozen en deden kinderen vol verwachting mee aan het populaire Rad van Fortuin. Ook zijn er veel werkjes van de kinderen verkocht. Aangezien wij Stichting Karlijn (en met name Karlijn zelf) een warm hart toedragen, hebben we gezorgd voor de mogelijkheid om te doneren aan de stichting. En dat is ook zeker gedaan! Hoeveel de Carrousel precies heeft opgeleverd voor school en voor Stichting Karlijn, is nog niet bekend maar we houden u uiteraard op de hoogte.
We willen iedereen bedanken voor de belangstelling en de gezelligheid en we willen onze actieve Ouderraad bedanken voor de organisatie: BEDANKT!

Kledinginzameling

Op dinsdag 23 mei is er weer een kledinginzameling op school. Met de kledinginzameling helpt u ReShare (het Leger des Heils) en onderstaande groepen. Nu is het wellicht leuk om te weten waar de kleding, het textiel en het schoeisel naartoe gaat:
1. Een gedeelte van de kleding wordt gratis gegeven aan mensen die ze niet kunnen betalen. In Nederland, maar ook in het buitenland. Bijvoorbeeld als er ergens een ramp heeft plaatsgevonden. Het Leger des Heils heeft altijd een voorraad.
2. Ook gaat een gedeelte van de kleding naar een tweedehands kledingwinkel van het Leger des Heils. Daar wordt het verkocht aan mensen die rondkomen van een minimum of gratis verstrekt aan mensen in een crisissituatie.
3. Tot slot wordt een gedeelte van de kleding verkocht. Met de opbrengst van deze kleding kunnen we het hulpaanbod steunen van het Leger des Heils. Denk aan opvang voor tienermoeders en daklozen.

Door kleding in te zamelen willen we ons steentje bijdragen aan de maatschappij. Wist u dat u ook gordijnen en knuffels kunt inleveren? Onze school ontvangt voor het gewicht bovendien een bedrag en dat bedrag komt ten goede aan de kinderen. De moeite waard dus om rond de kledinginzameling de kleding, textiel, schoeisel en knuffels te verzamelen, die u niet meer gebruikt. Doet u (weer) mee?!

Hieronder nog even op een rijtje wat wel en niet wordt ingezameld:
Wat wordt er wel ingezameld?
– Alle draagbare boven – en onderkleding
– Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
– Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)
– Zachte knuffelbeesten

Wat wordt er niet ingezameld?
– Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
– Niet draagbare kleding en schoenen
– Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
– Werkkleding en vervuilde kleding
– Hard speelgoed
– Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een kringloopwinkel)

U kunt de kleding deze ochtend tot 9.00 uur inleveren bij de Welp in het fietsenhok. De kleding dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak om de textiel te beschermen tegen vuil en vocht.