Edward Duker nieuw mr-lid

We verwelkomen Edward Duker, vader van Dex, komend jaar in de medezeggenschapsraad. Edward heeft de meeste stemmen ontvangen en vervangt daarmee Marc Jaarsma, vader van Kwin, Sep en Lot. Edward heeft inmiddels een mr-vergadering bijgewoond en dit was een leuke kennismaking. Edward, welkom in de medezeggenschapsraad en op naar een constructief nieuw jaar!
We hebben Marc uiteraard bedankt voor al zijn inzet en betrokkenheid. Marc blijft gelukkig nog wel even actief binnen de gmr.