Identiteit

Identiteit is uiteraard ook een belangrijk fundament van onze visie. Wij zijn een oecumenische school maar wat betekent dat nou eigenlijk?

Oecumenische Basisschool de Welp
Wij willen uitstralen dat we een moderne en open oecumenische school zijn waar iedereen welkom is en waar kinderen leren over veel verschillende geloven. Het oecumenische aspect van onze school is voor ons essentieel:
Zo vinden we het belangrijk om met de kinderen te praten over normen en waarden, ze zelf verantwoordelijk te laten zijn voor de sfeer in de groep, in de school en op het plein en om gedurende de dag momenten te hebben om als groep bij elkaar te zijn. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het beginnen van de dag in de kring met een liedje en een verhaal waarover wordt nagepraat. Een ander voorbeeld is het afsluiten van de dag, als groep: er wordt nagepraat over de dingen die zijn gedaan en gebeurd. We vinden het belangrijk dat kinderen met een fijn gevoel naar huis gaan.
Onze leerkrachten zorgen ervoor dat het samenzijn met de groep op verschillende momenten gebeurt en daarbij worden verschillende werkvormen gebruikt zodat de kinderen een actieve rol hebben.

Wij gebruiken voor dit soort momenten allerlei verhalen van de kinderen, een inspiratiekalender en de actualiteit om onze ‘samenmomenten’ betekenisvol te laten zijn.
Wij brengen geen specifiek geloof over. Wij vinden het belangrijker kinderen uit te dagen om zelf na te denken over wat zij vinden, voelen, weten, denken en geloven. Kinderen worden geรฏnspireerd, aan het denken gezet om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst. Dit alles in het kader van identiteitsontwikkeling.