Kernwaarden

Golden-circle

Klik op de link omย de presentatiefilm te zien van onze naam, de Welp, met daarinย onze kernwaarden: https://youtu.be/fXXgV-HJ1JU

Op de afbeelding hierboven ziet u onze ‘Golden Circle’ (oorspronkelijk van Simon Sinek).

Kernwaarden en kernkwaliteiten

Trots
Wij gunnen het kinderen om trots te zijn. Op Basisschool de Welp leren we kinderen trots te zijn op wie ze zijn (menskwaliteiten), wat ze kunnen (talenten) en wat ze doen (‘prestaties’). Trots is belangrijk voor ons gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is een belangrijk fundament voor het leven. Wij begeleiden kinderen bij het opbouwen en uitbreiden van het vertrouwen in zichzelf door de kinderen te laten experimenteren, te stimuleren, te reflecteren en te complimenteren.

Zelfkennis
Om goed te kunnen functioneren is het prettig dat kinderen van zichzelf weten wat kwaliteiten, talenten maar ook wat uitdagingen zijn en hoe daarmee om te gaan. Als een kind bijvoorbeeld ervaart dat het lastig is om samen te werken, is het wel handig te leren hoe je daarmee om kunt gaan.

Betrokkenheid (eigenaarschap leerproces)
We vragen van kinderen betrokkenheid naar de ander maar ook betrokkenheid naar zichzelf en het eigen (leer)proces. Dit vraagt om een reflecterende, betrokken houding van de kinderen ten aanzien van eigen werk en handelen tijdens reflectiegesprekken.

Eigenheid
Elk kind is anders, elk kind is uniek. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen hun eigenheid te tonen en houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Niet voor niets werken we vanuit de theorie van Meervoudige Intelligentie (MI).

Teamgeest (ik-de ander)
Onze school is een mini leefgemeenschap waarbinnen we samen verantwoordelijk zijn voor de sfeer. Teamgeest is daarbij belangrijk; naar elkaar luisteren, er voor elkaar zijn, samen spelen, samenwerken, elkaar feedback geven en met elkaar praten zijn daar enkele voorbeelden van.

Ontdekken (creativiteit)
Door te ontdekken, leer je, ontwikkel je en heb je plezier. Bovendien heeft ontdekken een positieve invloed op de creativiteit van kinderen. Kinderen zijn van nature spontaan, nieuwsgierig en verwonderen zich over van alles en nog wat.