Vrij vragen en leerplicht

Regelmatig krijgen we de vraag of kinderen een dagje vrij mogen voor een weekendje weg. Hartstikke leuk natuurlijk maar het mag niet zomaar. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Scholen hebben een (wettelijke) taak in het signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Hoe dat binnen de gemeente Hof van Twente geregeld is, kunt u lezen in de regionale verzuimkaart Twente, primair onderwijs.
Via de volgende link komt u op de website van de Rijksoverheid. Hier kunt u allerlei informatie vinden over leerplicht en de betekenis daarvan voor de praktijk: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
Mocht u vrij willen vragen voor zaken die binnen de wet vallen, dan kunt u een verlofaanvraagformulier vragen aan de leerkracht van uw kind(eren)! Via de volgende link ziet u waarvoor u vrij kunt vragen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school