Meervoudige Intelligentie

mindmap_gardner

We zijn een school vol met kinderen die allemaal anders en uniek zijn. Ook de manieren waarop ze het beste leren is niet voor iedereen gelijk. Het ene kind leert door iets te ‘doen’, een ander moet het voor zich zien, een derde zit al op het puntje van zijn stoel wanneer de muziek start. Ook zijn er kinderen die zich direct van alles kunnen verbeelden, of juist eerst willen ordenen.

Om alle kinderen de ruimte te geven en goed te kunnen begeleiden tijdens het leren gebruiken wij de theorie van de Meervoudige Intelligentie zoals die is ontwikkeld door Howard Gardner.
Hij onderscheidt acht intelligenties. Iedereen bezit ze alle acht, maar ze zijn niet alle acht even sterk ontwikkeld.
Het is in school de kunst dat leerkracht en leerling ontdekken welke vorm van leren het beste bij het kind past. En tegelijkertijd welke intelligenties een extra stimulans kunnen gebruiken.

Klik op onderstaande afbeelding voor onze Easy Movie over Meervoudige Intelligentie.

Easy Movie

Heeft u er nog geen genoeg van? Klik op de volgende link voor een extra video uitleg Meervoudige Intelligentie