Opleidingsschool

Iedereen leert

Om het vak van leerkracht goed onder de knie te krijgen is het belangrijk de theorie en de praktijk goed met elkaar te verbinden. Dat begint al bij de opleiding tot leerkracht en daar werken wij als school graag aan mee. Wij zijn een opleidingsschool. Dat betekent dat onze toekomstige collega’s (studenten) twee dagen in de week mee werken aan ons onderwijs. Gedurende die twee dagen leiden wij hen op in de praktijk. Dat doen we samen met PABO Saxion Hengelo.

Dit betekent dat u op donderdag en vrijdag een wat groter team aantreft dan in de rest van de week.  In de groepen werkt een student samen met de leerkracht. Daardoor zijn er meer handen in de klas en leert de student de fijne kneepjes van het vak. De leerkracht legt telkens uit waarom het in de klas gaat zoals het gaat en staat daardoor stil bij de eigen manier van doen.  De leerkracht in opleiding komt met eigen en vaak ook hedendaagse ideeën en voorstellen. Op zo’n manier leert iedereen!
Om deze vorm van samen opleiden goed uit te voeren is het personeel van de school opgeleid om de rol van mentor vorm te geven. Tevens is een van de leerkrachten schoolopleider. Deze schoolopleider coördineert alles wat er bij het opleiden komt kijken, overlegt met studenten en mentoren en geeft de studenten ook les. Een docent van de PABO bezoekt regelmatig de school om een bijdrage aan de begeleiding te leveren en af te stemmen over de voortgang.
Ieder jaar staan we stil bij de kwaliteit van onze rol als opleidingsschool en bepalen we hoe dit zich verder kan ontwikkelen.

De kinderen genieten erg van deze jonge mensen in de school en zijn er volledig aan gewend dat er twee leerkrachten in de groep zijn die samenwerkend het lesgeven verzorgen. Twee weten meer dan 1!

Ieder schooljaar stellen onze studenten zich aan u voor in onze nieuwsbrief!