Ouderraad (OR)

Graag willen wij ons als Ouderraad van Basisschool de Welp aan u voorstellen en vertellen waar wij ons mee bezig houden.

De Ouderraad (OR) bestaat uit een flink aantal ouderleden en uit twee teamleden. Onze huidige voorzitter is Michiel van der Plas, de penningmeester is Steven Kettelarij en secretaris is Bianca Florijn. De overige leden zijn Mirjam Remmers, Marlous Brok, Corine Lammertink en Mark Morssink. Namens het team zitten Marlein Reurink en Marjolein Welmer in de ouderraad. In goed overleg met het onderwijzend team heeft de Ouderraad een helpende functie rond allerlei onderwijs (ondersteunende) activiteiten. De OR bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 9 leden. De zittingsduur is drie jaren, leden zijn daarna hernoembaar. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om ouders uit de onder-, midden- en bovenbouw mee te laten doen. De OR vergadert ongeveer 10 keer per jaar. In deze vergaderingen wordt over allerlei zaken gesproken die de school aangaan, waaronder mede organiseren van diverse activiteiten. De activiteiten zijn o.a.: – hulp bij vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen, jubilea); – organiseren van de jaarlijkse kindercarrousel;   – financiële en andere ondersteuning bij de organisatie van kampen en schoolreisjes; – organiseren van jaarlijkse open vergadering – innen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben die betrekking hebben op bovengenoemde activiteiten, dan horen wij dat als Ouderraad graag.
U kunt ons bereiken per mail: or@dewelp.nl.