Ouders

Ouders zijn belangrijke partners voor ons. We zien ouders als experts als het gaat om hun kind. Ouders kennen hun kind het beste en ze weten vaak ook wat hun kind nodig heeft om zich goed te voelen binnen de groep en de school en wat hun kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat is een van de redenen waarom we onze ouders zeer serieus nemen. Aan het begin van ieder schooljaar hebben we daarom ook de zogenaamde ‘ouder-kind avonden’. Dit zijn gesprekken tussen ouders en leerkracht(en) waarbij de ouders de ruimte krijgen om de leerkracht(en) te informeren over hun kind. Zo ontvangt het team aan het begin van het schooljaar belangrijke informatie over alle kinderen. Die informatie gebruiken de leerkrachten bij de begeleiding van de kinderen. Naast deze gesprekken vinden we het belangrijk om de drempel laag te houden voor onze ouders. We zien onze ouders graag in de school en in de klas. Onze ouders zijn welkom!

Ouders vervullen uiteraard een belangrijke taak als opvoeders. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat leerlingen het beste presteren als zij sámen met hun ouders en hun leerkracht kunnen afstemmen over hun behoeften: Kinderen doen het beter als ouders zich bij hun leerproces betrokken voelen. Zij leren gemakkelijker en gaan met meer plezier naar school. Wij geloven dat leerkracht, ouder en kind een gouden driehoek kunnen vormen. Open communicatie en wederzijds goed afstemmen van verwachtingen vormen de basis van de driehoek. Het leidende en verbindende motief of idee: streven naar optimale resultaten voor de leerling op cognitief en sociaal-emotioneel niveau.