Rots en Water

Bij ons op school geven we Rots en Water training.
Rots en Water is een psycho-fysieke training. Dat wil zeggen dat vanuit een fysieke invalshoek (bewegen, voelen, ervaren met je lijf), mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Leren door ervaren en doen in combinatie met leren door denken en verwoorden zijn hierin heel belangrijk. Tijdens de les is er veel ruimte voor reflectiemomenten zodat de oefeningen meerwaarde krijgen. Bij jonge kinderen maken we daarvoor veel gebruik van verhaaltjes en fantasie.

Rots = Weten wie je bent – Weten wat je wilt – Weten wat je doet
Water = Vriendschap – Verbondenheid – Communicatie

Elke groep krijgt 3 keer per maand een inhoudelijke les Rots & Water. De lessen worden afwisselend gegeven door de Rots- & Watertrainer en door de leerkracht. Elke maand staat er 1 Rots en Water thema centraal. Gedurende het jaar komen er 10 thema’s aan bod.

1. Gronden/centreren en focussen
2. Ademkracht
3. Rotshouding versus Waterhouding
4. Voor jezelf en de ander opkomen
5. Vertrouwen en eigen keuzes maken
6. Rots- en Watercommunicatie
7. Lichaamstaal en jezelf laten zien
8. Lichaamservaring, grenzen
9. Empathie, emoties, pesten
10. Samenwerken

Het Rots- en Waterprogramma toont in alle facetten, in doelstelling en werkwijze, het enorme belang van spel, sport en bewegen, en van goed bewegingsonderwijs.

Ons onderwijs kijkt verder dan taal en rekenen, competitie en het aanleren van motorische vaardigheden maar wil oog hebben voor het kind zoals het kind is de mens die het kan worden. Kinderen moeten begeleid worden in het aangaan van betekenisvolle relaties en gecorrigeerd en geholpen worden in hun persoonlijke ontwikkeling, in het maken van weloverwogen, eigen keuzes en het vinden van een eigen weg: ‘Jouw ontdekkingstocht maken we samen!’ Samen spelen leidt tot samen werken en tot samen leven, gebaseerd op duidelijke, veilige en respectvolle regels.