Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elke school is verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.De mate waarin de school momenteel de basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel.
Via de volgende link komt u bij ons ondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel de Welp