Stichting Brigantijn

Onze school is onderdeel van Stichting Brigantijn. Brigantijn is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 16 basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. Onder het bestuur van de stichting ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. Bij onze stichting staan 4000 leerlingen ingeschreven en werken ongeveer 400 personeelsleden.

Bij ons draait het om kwaliteit, eigenaarschap, talent, innovatie, lef, samen en geluk. Onze scholen bieden kwalitatief goed en talentgericht onderwijs waarbij we onze kinderen leren en stimuleren om creatief en kritisch te denken. Een belangrijk doel is dat kinderen zich blijven ontwikkelen, groeien en ontplooien. Het ontwikkelen van (zelf)reflecterend vermogen is hierbij van essentieel belang.

Onze scholen zijn geen geïsoleerde eilandjes: ze werken binnen de eigen wijk en binnen de eigen stad of dorp als geheel samen met andere organisaties om voor jouw kind een fijne, optimale schooltijd te realiseren.

Voor meer informatie kun je terecht op www.stichtingbrigantijn.nl
Op deze website kun je nader kennis maken met onze stichting en met onze basisscholen. Je vindt hier allerlei informatie over Stichting Brigantijn; wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen.

Contact met stichting Brigantijn:
Bezoekadres:
Jan Tinbergenstraat 101
7559 SP Hengelo

074-852 82 35
info@stichtingbrigantijn.nl