Stichting Brigantijn

Op woensdag 30 oktober 2018 is de nieuwe naam van onze stichting gelanceerd! Marcant-BSV en SKOMT zijn samen stichting Brigantijn, stichting voor primair onderwijs in Twente.

Er zit een mooi verhaal achter deze naam: Een brigantijn is een schip met twee masten die dezelfde koers dienen te varen. Dit schip is in de loop der tijd veranderd om nog beter te kunnen varen en om de wendbaarheid te optimaliseren. Nu worden oude brigantijnen gebruikt om mensen op te leiden; hierbij gaat het om teamwork, eigen verantwoordelijkheid, individuele expertise en vertrouwen. Een mooie symboliek voor ons: samen volle kracht vooruit, een eenduidige koers varen met al onze expertise en deskundigheid. Op naar onweerstaanbaar onderwijs, dat is stichting Brigantijn! Klik hier voor het filmpje dat getoond is bij de lancering van onze nieuwe naam.

Stichting Brigantijn is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 19 basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) onder beheer, gevestigd in verschillende gemeenten in Twente.
Het kantoor van stichting Brigantijn is gevestigd in Borne, van waaruit het bestuur en de staf overkoepelend zaken regelt voor de scholen afzonderlijk en de stichting als geheel.
Bij stichting Brigantijn draait het om kwaliteit, eigenaarschap, talent, innovatie, lef, samen en geluk. Onze scholen bieden kwalitatief goed en talentgericht onderwijs waarbij we onze kinderen leren en stimuleren om creatief en kritisch te denken. Een belangrijk doel is dat kinderen zich blijven ontwikkelen, groeien en ontplooien. Het ontwikkelen van (zelf)reflecterend vermogen is hierbij van essentieel belang.

Onze scholen zijn geen geïsoleerde eilandjes: ze werken binnen de eigen wijk en binnen de eigen stad of dorp als geheel samen met andere organisaties om voor uw kind een fijne, optimale schooltijd te realiseren.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingbrigantijn.nl

Contact met stichting Brigantijn:

Bezoekadres:
Oostermaat 1a
7623 CS Borne

074-852 82 35
info@stichtingbrigantijn.nl