Uitslag mr-verkiezing

Vorige week is er gestemd ten behoeve van de mr-verkiezing. De stemming per e-mail tussen 4 en 8 december 2017 is goed verlopen. In de loop van de week gingen de twee kandidaten, Aafke Laarman en Lodewijk van Heuven, redelijk gelijk op. Stemmen kon tot vrijdagavond 8 december 18.00 uur. De stemmen zijn daarna door twee leden van de mr afzonderlijk geteld en gecontroleerd. Er zijn 36 geldige stemmen uitgebracht, waarvan er 20 naar Lodewijk van Heuven gingen en 16 naar Aafke Laarman. Daarmee is Lodewijk van Heuven in de mr gekozen. Beide kandidaten, de overige mr-leden en de directie zijn vrijdagavond van de uitslag op de hoogte gebracht. De mr-leden willen Aafke bedanken voor haar kandidaatstelling en Lodewijk van harte feliciteren met dit resultaat! We zullen Lodewijk als mr-lid welkom heten in de vergadering van 16 januari 2018. In diezelfde vergadering zal Henk Schreuder, de huidige voorzitter, afscheid nemen.