VierKeerWijzer

vierkeerwijzerschool

Wij zijn in 2012 als eerste school in Overijssel gecertificeerd als VierKeerWijzer school.

Als VierKeerWijzer school werken wij vanuit de theorie van Meervoudige Intelligentie. Om dit goed vorm te geven volgen wij daarbij steeds VIER stappen.
Vragen
Vragen: De leerkracht weet wat er geleerd moet worden. Daarvoor nemen we de kerndoelen als leidraad. Deze doelen worden tijdens de projecten als vragen aan de kinderen aangeboden op het vragenbord in de klas. Deze zijn daardoor voor iedereen in te zien. De leerkracht zorgt er voor dat de vragen steeds aanbod komen in de projectperiode.

Ik

Ik: De (voor)kennis en interesse van de kinderen vinden wij belangrijk.
‘Wat weet ik al?’  en  ‘Wat zou ik nog willen weten?’
Hierdoor zijn de kinderen echt betrokken bij het onderwerp.
In elke klas wordt de kennis en de interesse van de kinderen verwerkt in een woordspin/mindmap die steeds verder wordt uitgebreid tijdens de projectperiode.

Experimenteren

Experimenteren en Ervaren: De kinderen krijgen de ruimte om te kiezen voor verschillende werkvormen of om zelf te bedenken hoe ze iets willen uitwerken en leren. In elke klas is een ruim aanbod van activiteiten passend bij de 8 intelligenties. In de onderbouw met behulp van een kiesbord en in de midden/bovenbouw met opdrachten kaarten aan een lijn in het lokaal. Ter afwisseling worden er soms ook andere organisatievormen gekozen.

Resultaat en Reflectie

Resultaat en Reflectie: We willen het resultaat van alle inzet natuurlijk meten. De kinderen presenteren op verschillende manieren wat zij gemaakt, gedaan, ervaren en daardoor geleerd hebben. Hierdoor leren de kinderen ook van elkaar en kan er gereflecteerd worden op de kwaliteit, inzet en de keuzes van de kinderen. De Vragen die centraal staan worden afgecheckt door de leerkracht door observaties, gesprekken of in de vorm van een toets.

Video uitleg VierKeerWijzer